Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen levensverhaal. Een leven vol verbintenissen met anderen; familie, vrienden, collega’s enzovoort.  Als men er lijfelijk niet meer is onstaat bij de nabestaanden een gemis, een behoefte je gedeelde momenten te behouden. Vooral uit liefde en respect wil men dat gedenken en herinneren.

Het laatste dat wij dan ook voor onze dierbare kunnen betekenen is een mooi blijvend  In Memoriam te schenken. Wij bieden u daartoe een digitaal MemoriamQR-boek aan dat u zelf van inhoud kunt voorzien.

Zie Wat is een MemoriamQR ?Een digitaal in Memoriam kan zijn voor een overleden dierbare of een relatie waarvoor u dit regelt. Maar ook voor een ieder die voor zichzelf prijs stelt op een toekomstig waardig en goed levensverhaal met eigen ideeën en belevenissen, beschikbaar op het moment dat dit nodig is.

Jacques RingelMemQRZie voor een voorbeeld MemoriamQR-boek: MemoriamQR.eu/95f57, of klik op één van de plaatjes hiernaast. U kunt de mobiele versie van een MemoriamQR-boek inzien als u de QRcode die links is weergegeven scant op uw smartphone (zie Wat is een MemoriamQR? voor instructies).

Bekijk MemoriamQR
Geef de voornaam en/of achternaam op.

Voornaam:


Achternaam:
Meld u aan
Hebt u interesse in een digitaal In Memoriam voor uzelf of een dierbare?

Klik dan op de Aanmelden knop.