Algemene voorwaarden

Ceejay's Web staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56280920.

Wetgeving

Bedrijven die met persoonsgegevens werken moeten dit doen volgens wettelijk bepaalde regels. Hiervoor is de Wet Bescherming Persoonsgegevens tot stand gekomen. Deze wet wordt gehandhaafd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Ceejay's Web heeft de verwerking van de gegevens bij het CBP laten registreren onder nummer m1474368.

Eigendomsrechten

Ceejay's Web behoudt zich het recht voor een of meerdere personen of accounts, zonder opgave van reden, te verwijderen uit de database. Niets mag, op welke wijze dan ook, uit deze website worden gekopieerd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Ceejay's Web. Uitsluitend de houder van het MemoriamQR-Boek is eigenaar van de inhoud van zijn/haar boek en kan naar eigen bevinden hierover beschikken en kopiëren.

Beveiliging

Ceejay's Web voert een actief beleid als het gaat om beveiliging, privacy en bescherming van de toevertrouwde persoonsgegevens. De fysieke servers voor Ceejay's Web bevinden zich uiteraard in beveiligde en afgeschermde datacenters. Ceejay's Web stelt de memoriamqr-faciliteit ter beschikking echter is niet verantwoordelijk voor eventuele transmissiegebreken, nog voor vertraging of beschadiging van uw systeem, noch voor het intact blijven van de integriteit van de communicatie en het vrij zijn van virussen, intercepties of verstoringen. Voor de inhoud van het MemoriamQR-boek is de houder/eigenaar zelf verantwoordelijk. Aansprakelijkheid van Ceejay's Web is gelimiteerd tot het bedrag van de deelnamebijdrage voor het MemoriamQR.

Betaling

Bij aanmelding voor het MemoriamQR dient tevens de bijdrage voor deelname van Euro 9,- te worden voldaan door overschrijving of anderszins zoals aangegeven bij de aanmelding.
Bekijk MemoriamQR
Geef de voornaam en/of achternaam op.

Voornaam:


Achternaam:
Meld u aan
Hebt u interesse in een digitaal In Memoriam voor uzelf of een dierbare?

Klik dan op de Aanmelden knop.